English Persian
صفحه اصلی > فعالیت > مراکز
weblog
Emagazin
hamy

این موسسه تا کنون موفق به ساخت مراکز ذیل گردیده است که انشاءالله امیدواریم بتوانیم تعداد مراکز را افزایش دهیم.

  مراکز مکان تاسیس تاریخ تاسیس فعالیتها
1 هنرستان دخترانه کارودانش
ربابه طاهباز
مشهد، شهرک باهنر 1377 رشته های مددیاری، کامپیوتر(طراحی گرافیک)، خیاطی،
هتلداری، بسته بندی، داروهای گیاهی تعداد شاگردان:
220 نفر به مساحت 5000 متر، 700 متر زیر بنای کلاسهای
هنرستان، 2سالن به مساحت 300 متر، ساختمان اصلی
آموزشگاه 1400 متر، خانه سرایداری 100 متر
2 مرکز آموزشی تربیتی دکتر نراقی

تهران،سرای سالمندان

1378 از این مرکز به منظور برگزاری جشن ها، کلاسهای آموزشی
قرآن، کلاسهای موسیقی و مهد کودک پرسنل استفاده می گردد.
3 هنرستان فنی و حرفه ای
دکتر نراقی
کرج، حصارک جنو.بی 1382 رشته های الکتروتکنیک، مکانیک خودرو، الکترونیک، نقشه کشی
به مساحت 5000 متر، در 3 طبقه وزیر بنای2055 متر، 2 سالن به
مساحت 600 مترکه این دو سالن کلاً به هزینه بنیاد خیریه پاپلی
خلعتبری ساخته شده است.