English Persian
صفحه اصلی > درباره ما > سخن مدیر عامل
weblog
Emagazin
hamy

همراه مهربان

روزهای در کنار شما بودن به سال ها تبدیل شد و توانستیم با طرح فرزند خوانده که یکی از ده ها برنامه این بنیاد می باشد کنار شما باشیم.

از سال ها پیش تاکنون، خانواده دکتر مصطفی نراقی در پوشش بنیاد خیریه دکترمصطفی نراقی در زمینه های متعددی اعم از آموزش، تغذیه دانش آموزان ،کمک هزینه درمان، کمک هزینه تحصیلی، توزیع آذوقه ، پوشاک، تامین معاش، بورسیه دانشجویی، جهیزیه و... در حال خدمت رسانی به قشر ناتوان مالی جامعه و فرزندان ایران عزیزمان هستند. با توجه به درخواست تعدادی از خیرین جهت کمک به بنیاد، پروژه ای به نام طرح فرزند خوانده برنامه ریزی شد.

این طرح به گونه ای ارائه شد که خیرین در سال اول فقط با پرداخت مبلغ 60،000 ریال و در سال دوم با پرداخت 70،000 ریال به صورت ماهیانه، درکمک به تامین غذای یک دانش آموز مشارکت نمودند.

همین مبالغ ناچیز دلگرمی بزرگی برای تلاش هرچه بیشتر در بهبود ارائه خدمات به مددجویان این بنیاد می باشد. با توجه به این که شفافیت و اطلاع رسانی سرلوحه کلیه فعالیت های مدیران و پرسنل خیریه دکتر مصطفی نراقی می باشد، لذا گزارش تهیه شده، شامل آمار و ارقام مربوط به درآمد و هزینه های سال 1393و نیمه اول سال 1394 این بنیاد می باشد که به استحضار شما می رسد. خوشحالیم که ما را از نظرها و انتقادات خود، آگاه می سازید.

با سپاس
مدیرعامل فروردین طاهباز