English Persian
صفحه اصلی > فعالیت > کمک به دیگر مراکز خیریه
weblog
Emagazin
hamy

سال 90 سال 91
مجتمع توان بخشی معلولین نمونه – اسباب بازی موسسه بهنام دهش پور - اسباب بازی
بیمارستان مفید– اسباب بازی نیکان- تغذیه
بیمارستان کودکان سرطانی محک– اسباب بازی موسسه زنجیره امید
بهزیستی سمنان – اسباب بازی  
بهزیستی تهران شمیرانات– اسباب بازی  
دبستان شهید مدنی – اسباب بازی  
دبستان سرخه – اسباب بازی  
شهید قدوسی– اسباب بازی  
موسسه بهنام دهش پور– اسباب بازی  
موسسه توانبخشی فتح المبین مشهد– اسباب بازی  
کانون هموفیلی کرج – اسباب بازی  
زنجیره امید– اسباب بازی  
بهزیستی شهید با هنر– اسباب بازی  
موسسات خیریه مشهد و کرمان– اسباب بازی  
بیمارستان بهرامی– اسباب بازی  
خانه مهر کودک – اسباب بازی  


در سال 92 قراردادی با موسسه زنجیره امید مبنی بر تامین هزینه جراحی دو کودک معرفی شده از سوی این مرکز در هر ماه تا سقف 60.000.000 ریال بسته شده است که تا کنون 6 کودک تحت پوشش قرار گرفته اند.

 


اهداء اسباب بازی برای موسسات فوق در سال 90 پس از بازدید پدر آنخل از مراکز فوق و ارسال توسط ایشان انجام پذیرفت.