English Persian
صفحه اصلی > گزارش
weblog
Emagazin
hamy

ما با شما کاملا شفافیم، شما می توانید تمام هزینه های این موسسه را در گزارشهای سال 90 الی 94 ذیل مطالعه فرمائید.

برای دانلود کلیک کنید.


عملکرد سال 90

عملکرد سال 91

عملکرد سال 92

عملکرد سال 93-94